Abonnementsaftale for FilmiskeVirkemidler.dk

Abonnementsaftale for FilmiskeVirkemidler.dk

Parter

Denne abonnementsaftale (“Aftalen”) indgås mellem FilmiskeVirkemidler.dk (“Udbyderen”) og [Dit navn eller skolens navn] (“Abonnenten”).

Aftalens formål

Aftalen giver Abonnenten adgang til FilmiskeVirkemidler.dk, en undervisningsportal med fokus på filmproduktion og filmanalyse.

Abonnementets indhold

  • Adgang til FilmiskeVirkemidler.dk via UNI-login.
  • Mulighed for at arbejde med filmiske virkemidler i undervisningen.
  • Materialet er målrettet både mellemtrin og overbygning i grundskolen samt de gymnasiale uddannelser.

Varighed

Abonnementet gælder for ét år ad gangen – der udsendes ny faktura før det nye skoleår.

Pris

Aktuel pris abonnement fremgår af  https://filmiskevirkemidler.dk/priser