Opgaver

Beast/Opgaver

Klik en opgave nedenfor for at læse mere.

Lad eleverne skrive dagbog set ud fra Benjamins synsvinkel. De kan vælge at skrive en dagbog, der går forud for filmens handling og beskriver Benjamins tanker og følelser omkring forældrenes samliv. Eller de kan vælge at skrive dagbog om de oplevelser, som Benjamin tager med sig, da han forlader gården sammen med sin mor.
Arbejd med meddigtning. Stop filmen dér, hvor Benjamin løber væk fra forældrene og hen mod den brændende olietønde. Lad eleverne komme med deres bud på, hvordan filmen slutter.
Giv eleverne til opgave at genindspille en udvalgt scene fra filmen. Filmen skal så vidt muligt have samme antal indstillinger og benytte samme filmiske virkemidler. Det vil træne eleverne i at nærlæse filmens tekst og gøre dem opmærksom på klippeteknikker. Er der tid til rådighed, kan der fokuseres på valg af locations, kostumer til skuespillerne og udarbejdelse af storyboard.
Med udgangspunkt i bogstaverne fra filmens titel ’Beast’ skal eleverne finde fem ord, som de mener, er kendetegnende for filmens handlingsløb og tematikker. Eksempelvis: Brutal, Ensomhed, Afmagt, Skyld, Tillidsbrud.
Se nærmere på Benjamins mors rolle i historien. Vælg én elev, der skal sætte sig i hendes sted, og lad efterfølgende de andre elever spørge ind til hendes bevæggrunde og handlinger. Hvorfor har hun fundet sig i Johns mishandling? Hvorfor lyver og forsvarer hun John, når Benjamin konfronterer ham? Hvordan har hun det, da hun har ramt John med bilen?
Omskriv Beast til en novelle. Lad eleverne vælge om de vil have Benjamin, John eller Benjamins mor som jeg-fortæller.