Produktionsopgaver

Filmproduktion/Produktionsopgaver

Øvelse gør mester, denne kliché rammer også plet, når vi taler om at blive en dygtig filmskaber. Der er derfor al mulig grund til at arbejde med både små og store filmproduktionsopgaver, før at man eventuelt ender med at skabe en større filmproduktion. Nedenfor er oplistet en række forslag til produktionsøvelser, som kan give jer erfaring med at bruge de filmiske virkemidler i praksis.

Korte produktionsøvelser (1-3 klokketimer)
Klik på en opgave nedenfor for at læse mere.

Træk et virkemiddel.
Lad eleverne enkeltvis trække et filmisk virkemiddel ved tavlen og derefter få til opgave at gå ud og lave en optagelse, der viser virkemidlet som eksempel.

En filmisk dialog.
Lav i fællesskab på klassen en dialog, der skal foregå mellem to personer. Når dialogen er skrevet ned, skal eleverne ud og skabe en film ud fra den. Underviseren bør sætte fokus på tre ting inden; billedbeskæring, klipning og location.

Film et storyboard.
Lad eleverne få et færdigt storyboard at filme ud fra. (Vi anbefaler ‘Fej’). På den måde skal der ikke bruges markant tid på forarbejdet. Samtidig er der den fordel, at man kan sammenligne de forskellige gruppers film og dermed se på, hvad der fungerer godt og dårligt i de forskellige produktioner.

En intertekstuel reference.
Giv eleverne til opgave at genskabe én berømt scene fra én af deres yndlingsfilm. Opgaven vil gøre dem bevidste om professionelle filmmageres filmsprog og lade dem afprøve det i praksis.

Genrefilm.
Arbejd med de forskellige filmgenrers særlige kendetegn. Lad efterfølgende eleverne producere en scene, hvor genrens særlige karakteristika og brug af filmiske virkemidler er fremtrædende. (Vi anbefaler gyser, drama, western, science-fiction, action).

Fra A til B.
Giv eleverne til opgave at filme én person, der bevæger sig fra et sted til et andet. Eneste krav er, at alle seks kamerabevægelser skal benyttes undervejs.

Lange produktionsøvelser (over flere dage)
Klik på en opgave nedenfor for at læse mere.

Skolereklame
Lad eleverne filme og producere en lille reklamefilm om deres skole. Optagelserne skal forberedes med en synopsis, der beskriver hovedidéerne, og der kan stilles krav om, at reklamefilmen skal indeholde et bestemt antal locations, medvirkende, interviews, tekster og lydredigering.

2 personer mødes
Eleverne skal skabe et manuskript, som de herefter producerer en film ud fra. Kravene til historien er følgende: Skab 2 personer, der er modsætningsfyldte. Lad dem møde hinanden. Lad dem tale med hinanden Lad dem påvirke hinanden. Lad dem gå hver til sit og have forandret hinanden!

Filmatiser novellen
At filme en novelle er næsten lige så tidskrævende, som når man filmatiserer sin egen historie. I forarbejdet kan man dog nøjes med at omskrive filmens handling til et storyboard – og som udgangspunkt skal man nøjes med at tage de væsentligste scener fra novellen med i sin film.

Træk en film
Sommetider kan selve det at få en idé til filmens handling være en stopklods. Lad derfor eleverne trække hovedingredienserne til deres historie, så de får sat gang i deres kreative tanker. Eleverne får idéer fra fem forskellige kategorier og skal efterfølgende sætte dem sammen til en færdig historie. Kategorierne (og idéerne) kan se således ud: Person (En skolelærer), Sted (I et bageri), Handling (En person er på vej hjem fra arbejde), Replik (“Det er da ikke noget at grine af”), Situation (Et skænderi starter).