Opdeling af film

Opdeling af film

En filmisk fortælling kan opdeles i sekvenser, scener og indstillinger. På samme måde som en bog kan opdeles i kapitler, afsnit og sætninger.
En film består oftest af flere sekvenser, der er kendetegnende ved at være et længere afsnit i historien, der har et afsluttet handlingsforløb og er en sammenhængende del af historien.

En sekvens består af flere scener, der er kendetegnende ved at handlingen foregår på samme sted eller omkring samme locations. Scenen afslutter en enkel handling, hvor vi oplever personerne i filmen handle, ofte med en fremdrift, der fører frem til næste scene.

Hver scene er sat sammen af flere indstillinger. En indstilling kan defineres som et forløb, hvor der ikke skiftes kamera eller hvor kameraet ikke slukkes. I daglig tale kalder vi det oftest for et klip i filmen, og det er altså den mindst del af filmen.

I en kortfilm kan det være svært at skelne imellem scener og sekvenser, da der oftest er tale om et forholdsvis tætkomprimeret og ukompliceret handlingsforløb med få locations. Derfor er det oplagt at fokusere på filmens indstillinger og scener, når man skal opdele det filmiske handlingsforløb i en kortfilm.

Der findes mange bevæggrunde for at opdele en film på en sådan måde. Først og fremmest er det et brugbart redskab, hvis man som lærer eller elev skal arbejde med filmen efterfølgende. Opdelingen er med til at skabe et overblik over den filmiske fortælling, et overblik man har behov for, hvis man skal kunne tale sammen omkring filmen. Det giver mulighed for at pege ned i ’teksten’ på samme måde som man gør, når man analyserer en tekst i danskundervisningen.

Det kan være svært at sætte ord på filmens virkemidler uden at kunne fremdrage eksempler, hvilket ofte kan være teknisk besværligt, når man beskæftiger sig med film. Derfor er en skriftlig gennemgang af filmens scener, indstillinger og filmiske virkemidler et meget brugbart udgangspunkt for det efterfølgende samtalearbejde om filmen i undervisningen. Samtidig træner man evnen til at filmanalysere, når man tvinges til at se på hver enkel filmindstilling i filmen. Det giver blik for, hvordan en film er klippet sammen, hvilke filmiske virkemidler, der er centrale og hvordan handlingsforløbet er konstrueret.

Herunder finder du et eksempel på, hvordan scener fra filmen ’Helium’ er blevet opdelt med angivelse af scener, handlinger og filmiske virkemidler i indstillingerne. Derudover finder du en tom udgave, som kan benyttes, når du selv skal i gang med at analysere film.

Download eksempel med Helium her.
Download tomt opdelings ark her.