Tips og tricks

Filmproduktion/Tips og Tricks

Filmproduktion fra A til Å
De følgende 29 nedslagspunkter er gode råd til arbejdet med filmproduktioner i undervisningssammenhæng. De skal ses som både huskeregler og tips til, hvordan man skaber det bedst mulige resultat, når både tid og tekniske ressourcer er begrænset, hvilket ofte er udgangspunktet i skolen. Det er derfor ikke en fuldkommen tjekliste, men blot et forsøg på at skabe en samling af gode råd, som I forhåbentligt kan få glæde af før, under og efter filmproduktionen.

Aftaler
Inden at filmoptagelserne kan gå i gang, er der mange aftaler, der skal være på plads. Det kan fx dreje sig om, hvem der tager hvilke rekvisitter og beklædningsgenstande med, hvem der sørger for opladning af det tekniske udstyr, og hvem der laver aftaler omkring locations, hvis det er nødvendigt.
Billedebeskæringer
Variation af de filmiske virkemidler er rigtig vigtigt, hvis man ønsker at skabe en spændende og medrivende film. Tænk derfor over at bruge mange forskellige billedbeskæringer. Det giver en langt mere dynamisk filmoplevelse, hvis der fokuseres på motiverne med varierede udtryk.
Credits
Credits er noget der lægges på i redigeringen, når filmoptagelserne er slut. Det kan dog være en god idé at man løbende under optagelserne tænker over, hvem der skal have en tak for hjælpen og være en del af rulleteksterne, når filmen er færdiggjort. En påskønnelse af en hjælpende hånd, er altid en god idé.
Dybdeskarphed
Under den enkelte filmoptagelse kan man vælge at fokusere eller fremhæve flere elementer. Det afhænger bl.a. af billedets dybdeskarphed. En filmoptagelse kan være enten skarp eller uskarp, men hvis man har et kamera, der kan arbejde med fokusskift, er det en oplagt måde at styre publikums opmærksomhed på.
Effektlyde
Det er ofte i redigeringen, at arbejdet med effektlyde foregår. Det behøver dog ikke at fraholde et filmhold fra at integrere effektlyde i arbejdet under deres optagelser. Det kan fx være nødvendigt, at skuespillerne reagerer på lyde, der først senere lægges på under redigeringen, og det skal medtænkes under optagelserne.
Fraklip
Få filmoptagelser har fundet sted, uden at det har resulteret i en god mængde fraklip, der ikke kan bruges i den færdige film. Sommetider kan der dog godt gå sport i at få skabt kiksede situationer, der kan benyttes i en fraklips-samling efter filmen. Husk at den primære opgave er at skabe en filmisk fortælling, der giver mening for andre mennesker.
Gruppearbejde
Filmoptagelser er et gruppearbejde, og derfor skal der både være plads og opgaver til alle i gruppen. At blive enige om hvordan en film skal skabes, kan være en svær disciplin. Derfor skal alle være indforstået med, at filmens tilblivelse afhænger af at alle er med og har det sjovt.
Håndtag
Håndtag handler om, at kameraet får lov at optage nogle sekunder, både før og efter at skuespillerne har spillet deres rolle. Et storyboard fortæller, hvad der skal ske i det enkelte klip. Hvad det ikke fortæller, er, at det gør redigeringsarbejdet meget nemmere, hvis der er noget at redigere i.
Indstillinger
Ofte optages scener i sin helhed, når der er filmoptagelse, og så går man videre til næste scene. Hvis tiden er til det, så kan det klart anbefales, at scenen opdeles i flere indstillinger, for man har mulighed for at lave krydsklipning ved en dialog. Det skaber en langt mere dynamisk filmfortælling.
Jubel
Et godt råd er at vente med at juble over en god optagelse, før at man er sikker på, at optagelsen er slut. Lad derfor instruktøren være den, der afgør, om optagelsen er færdig, før begejstringen udtrykkes. I de såkaldte håndtag, kan der sagtens gemme sig gode klip, der kan bruges, når filmen redigeres.
Kameraføring
Som udgangspunkt vil det altid være en god idé, hvis kameramanden sørger for at have prøvefilmet scenen, inden optagelsen starter. Det giver en god fornemmelse for, om der er vinkler eller modlys, der skal undgås, og hvor kameraet kan placeres og bevæges, så man får det bedste resultat.
Lyssætning
Selvom skoler sjældent er indehavere af det store lysudstyr, skal der stadig tænkes over lyssætningen, når man laver filmoptagelser. Jo flere locations med naturligt lys jo bedre. Lamper kan anvendes til at dæmpe og forstærke lyset. Derudover skal man være opmærksom på modlys.
Make Up
At lave film er ofte en kærkommen mulighed for at klæde sig ud og hente sminkekassen frem. Man skal dog være opmærksom på, at brugen af make up ikke altid styrker det filmiske udtryk, men tværtimod kan forstyrre det. Make up bør som udgangspunkt kun benyttes, hvis skuespillerens udtryk kræver det.
Nonverbal kommunikation
Film behøver ikke at være overøst med replikker og talescener. Det er faktisk på det område, at det ofte er nemmest at se forskel på filmoptagelse af amatører og professionelle. Hvis man inddrager nonverbal kommunikation i sine filmoptagelser, vil disse scener som oftest fremstå som de stærkeste i filmen.
Optagelsesmarkering
Når der optages, er det nødvendig at markere det, så man sikrer, at der er fokus og ro på optagelsesstedet. Den opgave har instruktøren. Der markeres overfor skuespillere og kamera, at optagelserne igangsættes, fx ved at råbe ’optagelse’. På samme måde markeres det, når optagelsen er slut.
Pay Off
Film skal være troværdige, hvis vi skal kunne leve os ind i historien. Derfor er filmens sammenhæng så vigtig, og i den forbindelse er begreberne set up og pay off meget brugbare. Sørg for at placere et set up i filmens start, som senere i filmen bliver en væsentlig detalje og dermed et pay off.
Quickstart
Pas på med at bruge alt for lang tid på at komme i gang med optagelserne af jeres film. Foregår det i undervisningen, vil man opleve, at minutterne flyver afsted. Pludselig er timen færdig, og kun halvdelen af det planlagte er nået. En god forberedelse sørger for, at man kan få en quickstart.
Rollefordeling
Opgaverne som instruktør, kameramand og skuespillere er ofte de første roller, der fordeles på et filmhold. Er man en større gruppe, kan der fx tildeles roller ud til en scenograf, der skal holde styr på location og scenografi, og til en såkaldt ’scripter’, der holder styr på optagelserne i forhold til storyboardet.
Scenografi
Når man har færdiggjort filmens storyboard og er klar til optagelse, skal man også beslutte sig for hvilke locations, der skal benyttes. Her kan det være vigtigt at ændre på scenografien, hvilket betyder at man fjerner eller tilføjer elementer fra location, sådan at den passer til filmoptagelsen.
Tilladelser
Uanset hvor man vælger at optage sin film, skal man være opmærksom på, at man både har tilladelse til at optage det pågældende sted, og at man tager hensyn til andre personer, der færdes på den valgte location. Dette gælder i særlig grad, hvis man bevæger sig væk fra skolens område.
Udstyr
Filmproduktion kræver udstyr, men det er ikke udstyrets kvalitet, der afgør, hvor god filmen bliver. En fremragende film kan sagtens være optaget på en telefon, hvis idéen er god nok. Men man skal have styr på det udstyr, der skal benyttes. Det skal først og fremmest være tilgængeligt og opladt.
Vejret
Planlægger man at lave udendørs optagelser til filmen, så skal man være opmærksom på, at vejret ofte kan komme til at spille en unødvendig stor rolle i filmen. Blæsevejret går direkte i mikrofonen, og uforudsete regnbyger kan være frustrerende at skulle forholde sig til med en stram tidsplan.
Western-genren
Brug jeres viden om de forskellige filmgenrers særlige kendetegn, når I forbereder optagelserne og arbejder med filmens storyboard. Uanset om det er genretræk fra westerns, gyserfilm eller dramaer, må man gerne stjæle idéer fra andres film. Det kaldes med et fint ord for intertekstualitet.
X-small
Sørg for at de beklædningsgenstande eller kostumer, som I medbringer til filmoptagelserne, passer til de personer, som skal have tøjet på. Hvis udklædningen er væsentlig for handlingen, er det meget frustrerende, hvis man ved optagelsesstart opdager, at størrelsen er ramt helt ved siden af.
Ytringsfrihed
En filmproduktion bør være en demokratisk og social oplevelse. Derfor er det vigtigt, at alle, der er tilknyttet filmprojektet, føler at de har ret til at sige deres mening og komme med forslag til, hvordan I løser opgaven bedst muligt. Når der optages bestemmer instruktøren, men ellers skal alle kunne komme til orde.
Zoom
Zoom-knappen skal man være forsigtig med at benytte. Som udgangspunkt bør man altid placere kameraet i en passende afstand til motivet. Derfor er zoom kun relevant at benytte, hvis man ønsker at nærme eller fjerne sig fra motivet og ikke er i stand til at bevæge kameraet i den ønskede position.
Ændringsforslag
Hvordan tackler man et ændringsforslag på et filmhold? Det sker, at man under optagelserne opdager, at det kunne fungere bedre, hvis man ændrede på filmens storyboard. Det kan skyldes mange årsager, og storyboardet står jo først sin prøve, når det anvendes under optagelserne. Derfor kan et enigt filmhold sagtens ændre på storyboardet under optagelserne, hvis det er med til at forbedre resultatet.
Økonomi
Filmoptagelser i skoleregi koster ingen penge. Men det betyder også, at de muligheder og det udstyr, som man har til rådighed er begrænset. Det stiller store krav til filmholdet, der må tænke kreativt, når de har en god idé til en filmoptagelse, der bedst havde fungeret med en kran eller en blue screen.
Årstiderne
Udendørs optagelser kan varmt anbefales – også i koldt vejr. Udnyt derfor den årstid, der er tilgængelig under filmoptagelserne og sørg for, at den inddrages i den stemning, som man ønsker, at filmen skal have. Hvad enten det er blade der falder, sne der daler eller solstråler der blænder, så vil det være brugbart som stemningsskabende.