Filmanalyse

Filmanalyse

Når man skal analysere en kortfilm, kan man gøre det på mange måder. Uanset hvilken metode man anvender, er der forskellige områder, der kan være vigtige at komme ind på. Fx er det altid vigtigt at man i analysen ser nærmere på filmens sprog, de filmiske virkemidler, der forklarer, hvordan instruktøren får publikum til at føle, som de gør. Her kommer der et bud på en analysemodel til kortfilm.

Præsentation af filmen:
Titel, instruktør, længde og evt. produktionsår. Giv herefter et kort resume af filmen.

Genre:
Hvorfor er der tale om en kortfilm. Overholder den alle genretrækkene – eller bare nogle få.
Hvilken undergenre er der tale om: Socialrealisme, gyser, drama, ungdomsfilm etc.

Personkarakteristik og personrelationer:
Udseende, væremåde, egenskaber, følelser, ydre omstændigheder, handlinger, udtalelser
Er der en igangsætter i filmen – altså en person, der sætter handlingen i gang
Sæt to personer op over for hinanden – er der mange ligheder/modsætninger?
Benyt eventuelt aktantmodellen til at belyse de forskellige personers roller i handlingen.

Filmens komposition:
Hvordan er filmen opbygget? Er der fx tale om en fremadskridende handling?
Tidslinje med eventuelle flash backs
Berettermodel: Anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning.
Rammefortælling – er der en ramme omkring handlingen?
Set up – Pay off – bliver der lagt spor ud i starten af filmen, som der følges op på senere?

De filmiske virkemidler:
Udvælg et klip, hvor de filmiske virkemidler spiller en rolle i forhold til handlingen. Analyser klippet ud fra følgende filmiske virkemidler:
Billedbeskæring – Er der fx brugt mange nærbilleder eller totaler
Perspektiv – Fremvises personerne i forskellige perspektiver – (fugle, frø, subjektivt osv.)
Kamerabevægelse – Hvordan bruges kameraet til at skabe fx spænding – (håndholdt, panorering, tiltning, travelling, zoom osv.)
Klipning – Bruges der hurtig eller langsom klipning – hvorfor? Er der krydsklip?
Lyd, lys og farver – Er der arbejdet bevidst med lyde, lys og farver – hvordan?
Husk: Forklar hvorfor de enkelte virkemidler er brugt og hvilken betydning det har for seeren.

Tid:
Historisk tid – Særlige ord, autentiske personer/begivenheder, tøjmode, biler…….
Tidløshed – Historien kunne lige så godt foregå i dag som for 50 år siden

Fortæller:
Er der en fortæller på filmen – hvilken betydning har det? Hvor ligger synsvinklen/sympatien?

Hvad vil instruktøren sige med filmen:
Hvad vil instruktøren fortælle med historien – hvad vil han/hun gerne opnå?

Filmens budskab:
Hvad er filmens budskab? Er der nogle overordnede temaer/konflikter, der er vigtige at få frem? Hvorfor hedder filmen det den hedder? Er der anvendt symboler, der er vigtige for forståelsen af filmen? Hvorfor slutter filmen som den gør?

Perspektivering:
Har I set film eller læst tekster, der kan perspektiveres til? Kan filmen perspektiveres til den fortid, nutid eller fremtid, du er en del af?

Læs mere om kortfilmsgenren her.