Andre virkemidler

Når man taler om de filmiske virkemidler, er det oftest noget, man ser anvendt via kreativt arbejde med kameraføringen, ved at sætte lyd eller lys på i billedet eller igennem grundigt redigeringsarbejde. Men filmsproget gemmer også på andre virkemidler, der mere handler om hvordan, man fortæller historien, i hvilken rækkefølge det foregår og med hvilke skjulte virkemidler man formidler sin historie, så de vigtigste elementer i historien er fremtrædende for publikum.